Het zijn bijzondere tijden. Van ons allemaal wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit betekent ook dat er geen bijeenkomsten georganiseerd mogen worden. Toch willen wij u graag informeren over de plannen welke er zijn voor de graslanden rond de Apeldoornsestraat 85 (hierna te noemen woongebied Het Poortje) en u de mogelijkheid geven uw reactie hierop met ons te delen. Op deze website ontdekt u meer. 

In het verleden was er een plan om op deze locatie een kantoor te realiseren. Inmiddels zijn deze plannen niet meer actueel en zijn er gesprekken gevoerd met de Gemeente Barneveld om dit gebied te ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Waarbij de bestaande woonboerderij zal worden ingepast.

Visie stedenbouwkundig ontwerp
Stedenbouwkundig plan

Woningbouwprogramma

1 12 (half)vrijstaande woningen
2 Bestaande boerderijwoning
3 24 rijwoningen
4 Appartementenvilla met 22 eenheden.

Planning onder voorbehoud
 
November/december
Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Voorjaar 2021
Vaststelling bestemmingplan door de gemeenteraad
Zomer 2021
Start verkoop
Zomer 2021
Start bouwrijpwerkzaamheden
Najaar 2021
Start bouwwerkzaamheden

Vragen, opmerkingen of tips?

Mocht u vragen, tips en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag! U kunt uw reactie hieronder achterlaten.

 

Contact