Welkom op de informatiepagina van Kromme Akker Zuid 2!
 

Om u als omwonenden te informeren over de plannen voor deze locatie hadden we het liefst een fysieke informatiebijeenkomst gehouden. In deze bijzondere tijd zijn we echter genoodzaakt om u op andere manieren op de hoogte te brengen. Daarom vindt u op deze webpagina alle informatie bij elkaar en is door de stedenbouwkundige een video gemaakt waarin hij het plan uitgebreid toelicht.

Dat u de informatie via deze website krijgt heeft voor u ook een voordeel: u kunt de info doornemen op een moment dat het ú gunstig uit komt! Mocht u vragen, opmerkingen of tips hebben, dan kunt u het reactieformulier onderaan deze pagina invullen. Uw reactie wordt dan door ons in behandeling genomen.

Stedenbouw
 

In onderstaande video wordt het stedenbouwkundige plan gepresenteerd en door de stedenbouwkundige toegelicht.

Stedenbouwkundig plan

Structuren
1 Groene buffer met waterverbinding
2 Doorgaande groenstructuur met bermsloot
3 Waterberging/speelruimte
4 Natuurlijke oever

Woningbouwprogramma
A 10 Levensloopbestendige woningen
B 31 Rijwoningen
C 4 Halfvrijstaande woningen
D 9 appartementen
E 8 Beneden-bovenwoningen

Concept ontwerp architect
 

Door Boxxis architecten uit Barneveld is voor een aantal woningblokken al een concept-ontwerp gemaakt. Met deze beelden krijgt u alvast een idee van de beoogde architectuur in Kromme Akker Zuid 2.

Planologische procedure
 

Gemeente Barneveld werkt momenteel hard aan het schrijven van een bestemmingsplan voor Kromme Akker Zuid 2. In december 2020 verwachten zij het zogenaamde ‘Voorontwerp bestemmingsplan’ ter inzage te kunnen leggen. In de Barneveldse Krant wordt er bij het gemeentenieuws melding van gemaakt zodra het voorontwerp ter inzage wordt gelegd.

Werkzaamheden korte termijn
 

Onderhoud groen noordzijde

Langs het water aan de noordzijde van het plangebied is al geruime tijd geen onderhoud meer gepleegd. Komend winterseizoen willen we hier weer onderhoud- en snoeiwerkzaamheden verrichten, waaronder het verwijderen van braamstruiken en knotten van wilgen. In deze snoeironde zullen niet alle bomen aan de beurt komen: de boomverzorgers zullen ‘om-en-om’ te werk gaan. Daarnaast wordt de in de noordoosthoek aanwezige ‘Amerikaanse vogelkers’ (een soort niet van nature in Nederland voorkomt en schadelijk is voor de natuur) conform het landelijk beleid verwijderd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd zodat er samen met het nieuw aan te brengen groen weer een kwalitatief hoogwaardige groenzone gemaakt kan worden.

Verwijderen puinresten uit de bodem

In het komende seizoen zullen eveneens wat puinresten uit de bodem verwijderd worden.

Aanleg groenzone westzijde

Na uitwerking van de groenzone aan de westzijde van het plangebied in samenspraak met de direct betrokkenen, wordt aangestuurd op een aanleg van die zone vóór het einde van het plantseizoen. Daarmee wordt deze groenzone vooruitlopend op de rest van het openbaar groen gerealiseerd.

Planning onder voorbehoud
 
December
(voor)ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Winter 2020/2021
Onderhoud groen noordzijde
Winter 2020/2021
Puinresten verwijderen
Voorjaar 2021
Aanleg groenzone westzijde
Voorjaar 2021
Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
Zomer 2021
Start verkoop
Zomer 2021
Start werkzaamheden bouwrijp maken
Najaar 2021
Start woningbouw

Meld u aan als belangstellende

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Laat dan hieronder uw gegevens achter.

 

Contact